ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ NADA YOGA PLACE 

Στην περίπτωση της online/ηλεκτρονικής πληρωμής, δηλαδή στις περιπτώσεις που υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή με σύνδεση μέσω λογαριασμού PayPal, Stripe, ενεργοποιούνται αυτόματα συνδρομές με επαναλαμβανόμενη χρέωση (Οδηγίες Ακύρωσης Συνδρομής).

Στην περίπτωση χρήσης κουπονιού Δωρεάν πρόσβασης. Ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν, ενω ο δεύτερος μήνας όπως και κάθε επόμενος χρεώνεται στην κάρτα σας ως μηνιαία συνδρομή, μέχρι ωσότου ακυρωθεί η συνδρομή από τον χρήστη. Βλέπε προηγούμενη παράγραφο.

 

[Τα σύγχρονα και ασύγχρονα βιντεοσκοπημένα προγράμματα του Nada Yoga place έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και σκοπός τους είναι μόνο να παρουσιάσουν τις πρακτικές. Εάν αντιμετωπίζεται ή αντιμετωπίσετε κάποιο θέμα υγείας χρειάζεται να απευθυνθείτε σε ειδικό του κλάδου υγείας πριν αρχίσετε ή συνεχίσετε να παρακολουθείται τα προγράμματα. Το Nada Yoga place καθώς και οι εισηγητές δεν φέρουν καμία ευθύνη για την όποια σωματική, ψυχική ή νοητική βλάβη αυτών που παρακολουθούν τα σύγχρονα και ασύγχρονα προγράμματα μας. Οι ασκούμενοι τα παρακολουθούν με δικιά τους ευθύνη.] Οι πρακτικές που συστήνονται στο Nada Yoga Place, δεν είναι επικίνδυνες για τον ασκούμενο. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγεία ή με την αγορά συνδρομής βεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους για την ασφαλή συμμετοχή σας στα διά ζώσης ή σύγχρονα διαδικτυακά προγράμματα του Nada Yoga Place.

Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν την περιήγηση σας στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Κάνοντας χρήση του δικτυακού μας τόπου, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε παρακαλούμε όπως απέχετε από κάθε περαιτέρω χρήση του δικτυακού τόπου.

Για την εξασφάλιση της ασφαλούς συμμετοχής σας στα διά ζώσης ή σύγχρονα διαδικτυακά προγράμματά μας είναι απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωσή μας σχετικά με το ιατρικό ιστορικό σας. Σε περίπτωση ύπαρξης κάποιας νόσου, θα πρέπει οι πληροφορίες του ιστορικού σας να αναθεωρούνται τακτικά μέσω της ιατρικής παρακολούθησής σας και να είναι διαθέσιμες σε εμάς με τη συγκατάθεσή σας.

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση της ασφαλούς συμμετοχής σας στα προγράμματά μας, με απόλυτο σεβασμό στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών.

Επιπλέον υποχρεούστε να ενημερώνετε τους αρμόδιους δασκάλους για την εμφάνιση μη διαγνωσμένων συμπτωμάτων ή ενοχλήσεων πριν από κάθε πρακτική.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, η επιλογή και η διάταξη τους, προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και άλλως οπως δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού, δεδομένων ή υπηρεσιών της πύλης μας μπορεί να παραβιάζει την σχετική νομοθεσία. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους πιο πάνω όρους, το Nada Yoga Place δεν εξουσιοδοτεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο την χρήση του πιο πάνω περιεχόμενου.

Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή, αναδημοσίευση, προβολή, μετάδοση, τροποποίηση ή πώληση των videos  και των Live Online της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται ρητώς οποιοδήποτε χρήση μεθόδου data mining, ή παρόμοιας μεθόδου συλλογής δεδομένων σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του site του Nada Yoga Place που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταποίηση, αποστολή με email, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Nada Yoga Place.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών και το περιεχόμενο του Mylivegym.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το Nada Yoga Place δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Τo λογότυπο, οι φωτογραφίες, και τα βίντεο είναι αποκλειστικής κυριότητας του Nada Yoga Place και απαγορεύεται ρητώς η αναδημοσίευσή τους σε ιστοσελίδες τρίτων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

 Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την χρήση των υπηρεσιών του Nada Yoga Place όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (site) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον κάτοχο του διαδικτυακού τόπου ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες – χρήστες του Internet αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. 

Στο nada yoga place ακολουθούμε και παραθέτουμε τις διδαχές μεγάλων δασκάλων με σεβασμό στο έργο τους και στην εθνική και διεθνή νομοθεσία που διέπει τα δικαιώματά τους, αναφέροντας πάντα τις πήγες μας και με γνώμονα την ορθή μετάδοση της γιόγκικης γνώσης.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Συγκεντρώνουμε συνολικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας για την ανάλυση της αγοράς. Μπορεί ενδεχομένως να παράσχουμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας σε συγκεντρωτική μορφή, αφού αφαιρεθούν πληροφορίες ταυτοποίησης, σε τρίτους.

Προωθητικές Ενέργειες (Μάρκετινγκ)- Διαφημιστικά μηνύματα – Διαφημιστικές και ενημερωτικές προσφορές

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας παρέχετε για προωθητικές ενέργειες. Μπορεί επίσης να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τα ενδιαφέροντά σας.

Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό του Nada Yoga Place, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγγραφη συμμόρφωση τους με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Nada Yoga Place.

Εκτός των ως άνω αναφερομένων, το Nada Yoga Place δεν θα κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Μπορεί επίσης να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με ειδικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για υπηρεσίες ή/και προϊόντα από τρίτους τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνεται σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε προβείτε σε απεγγραφή (unsubscribe).

Προστασία των πληροφοριών

Έχουμε ενσωματώσει κατάλληλη τεχνολογία, πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και άλλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε υπό τον έλεγχό μας, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, τροποποίηση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή και τυχαία απώλεια. Προστατεύουμε επίσης τις πληροφορίες σας απαιτώντας από όλους τους εργαζόμενους μας και τα πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση ή σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων σας να σέβονται την εμπιστευτικότητά σας.

Νομικές προϋποθέσεις

Ενδέχεται να δώσουμε πληροφορίες για το λογαριασμό πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες όταν πιστεύουμε ότι η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία.

Επιλογές Προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλος, θα σας δοθεί η επιλογή να λαμβάνετε επαναλαμβανόμενα ενημερωτικά / διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) από το Nada Yoga Place. Μπορείτε να κάνετε αποεπιλογή (opt-out) από την παραλαβή των εν λόγω e-mail, όταν παρέχετε τις πληροφορίες ή ακολουθείτε τις οδηγίες, που αναφέρονται στο e-mail ή συμπεριλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα που θα σας στείλουμε. Η Εξυπηρέτηση Πελατών θα σας διαγράψει από τη λίστα αποστολής του ενημερωτικού δελτίου ή από τη συμμετοχή σας σε άλλα προγράμματα μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες.

Γενική Αποποίηση Ευθύνης σε σχέση με το περιεχόμενο

Το  Nada Yoga Place δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, παράσταση και/ή δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της και συνεπώς αποποιείται κάθε δήλωσης, παράστασης και/ή εγγύησης για το σκοπό αυτό. Περαιτέρω, το Nada Yoga Place δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, παράσταση και/ή δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα και/ή καταλληλότητα, για οποιοδήποτε σκοπό, των πληροφοριών και γραφικών που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα δύναται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και/ή ορθογραφικά λάθη. Το Nada Yoga Place αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης που προκύπτει από τις πιο πάνω ανακρίβειες και/ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο.

Το Nada Yoga Place, η Διοίκηση του, οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και/ή εκπρόσωποι του δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια και/ή ζημιά που προκύπτει σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας. Ο περιορισμός κάθε τυχόν ευθύνης η οποία νόμιμα μπορεί να περιοριστεί δυνάμει πιο πάνω όρων και προϋποθέσεων καλύπτει κάθε τυχόν απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένης άμεσης ή έμμεσης ζημιάς, απώλειας δεδομένων, απώλειας εισοδήματος ή κέρδους, απώλειας ή ζημιάς σε περιουσία αλλά και ζημιάς που έχει υποστεί τρίτος.

Σε κάθε περίπτωση το Nada Yoga Place δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής  αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περιεχόμενο που αφορά τρίτα πρόσωπα

Η ιστοσελίδα μας δύναται να περιέχει πληροφορίες ή περιεχόμενο που αφορά, σχετίζεται και/ή μας κοινοποιήθηκε από τρίτους και/ή συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου των εν λόγω ιστοσελίδων. Συνεπώς η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με δική σας ευθύνη και το Nada Yoga Place δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς και/ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

Νομοθεσία που διέπει τη χρήση και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα, το περιεχόμενο αυτής, οι όροι χρήσης της και κάθε σύμβαση/συμφωνία η οποία συνάπτεται ως αποτέλεσμα της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, διέπεται από τους Νόμους της Ελλάδας και τα Ελληνικά Δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση οποιασδήποτε φύσης τυχόν προκύψει.

Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας

Λαμβάνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η ιστοσελίδα μας να λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς διακοπές ή παύσεις όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργεί συνέχεια και ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπές ή παύσεις που μπορεί να προκύψουν για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Το Nada Yoga Place καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου (site) ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία ( όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses ). Σε καμία περίπτωση επίσης, δε μπορεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου αν κάτι τέτοιο καταστεί αδύνατον από αιτίες ανωτέρας βίας, όπως μεταξύ άλλων θεομηνίες, σχετική απαγορευτική πράξη ή απόφαση στρατιωτικής ή πολιτικής αρμόδιας αρχής, φωτιά, πλημμύρα, σεισμό, ανεπάρκεια ή βλάβη του εξοπλισμού, βλάβη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή δολιοφθορά.

Το Nada Yoga Place διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει , καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Για αυτό και είναι σημαντικό να διαβάζετε τους όρους τακτικά, ώστε να είστε σίγουροι και ενήμεροι για οποιαδήποτε αλλαγή. Κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί ανεπιφύλακτα οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, που ισχύουν κατά την πρόσβασης σας.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο (site) σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Nada Yoga Place και να προκαλέσουν ζημία στον κάτοχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε δυσλειτουργία της ιστοσελίδας από τρίτον ή κακή διαχειριση αυτής σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε  αποστέλλοντάς μας e-mail στο info@nadayoga.gr

Δεσμοί (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

O ιδιοκτήτης του Nada Yoga Place δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. O ιδιοκτήτης του Site σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Β) ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Η υποβολή αιτήσεως εγγραφής μέλους – συνδρομής, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. Το Nada Yoga Place δικαιούται να τροποποιεί ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του τον τρόπο λειτουργίας του Nada Yoga Place, υπό τον όρο ότι οι τυχόν τροποποιήσεις δεν θα παραβλάπτουν τα δικαιώματα του μέλους, που πηγάζουν από τους παρόντες όρους.
 2. Με την αποδοχή αιτήσεως εγγραφής μέλους με συνδρομή από το Nada Yoga Place, καταρτίζεται ουσιαστικά σύμβαση μεταξύ του Nada Yoga Place και του μέλους υπό τους όρους του παρόντος. Δυνάμει της συμβάσεως αυτής το μέλος αποκτά το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Nada Yoga Place, όσο συχνά επιθυμεί κατά τις ώρες και για το χρονικό διάστημα (καλούμενο ως «η διάρκεια εγγραφής») που τελικά θα επιλέξει το μέλος σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος. Η σύμβαση αυτή έχει ως αντικείμενο την από το Nada Yoga Place απευθείας, μέσο τηλεδιάσκεψης αλλά και μαγνητοσκοπημένη μετάδοση προγραμμάτων yoga στα μέλη της.
 3. Αποδοχή και εγγραφή μέλους

(α). Ως μέλη του Nada Yoga Place γίνονται δεκτά ατομα από 18 ετών και άνω. Το μέλος πριν την εγγραφή και την ενασχόληση του με τις πρακτικές και  δραστηριότητες οφείλει να επιβεβαιώσει ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση, ότι χαίρει άκρας υγείας και ότι έχει τη δυνατότητα να ασκείται σωματικά. Επιπρόσθετα, το μέλος πριν αρχίσει να κάνει χρήση των προγραμμάτων που παρέχει το Nada Yoga Place, οφείλει να συμβουλευτεί ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο ώστε να βεβαιωθεί ότι  είναι ικανό να ακολουθήσει τα προγράμματα  χωρίς κίνδυνο για την υγεία του.

(β). Το Nada Yoga Place διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους. Εφόσον η αίτηση υποψηφίου μέλους γίνει δεκτή από το Nada Yoga Place η εγγραφή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί από την ημερομηνία που θα καταβληθεί η συνδρομή και αναγράφεται στο παραστατικό  – απόδειξη πληρωμής (στο εξής ως «Ημερομηνία Έναρξης»).

(γ). Η ιδιότητα μέλους του Nada Yoga Place (και κάθε εν γένει δικαίωμα, που απορρέει από αυτήν) είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά στο μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση του κωδικού πρόσβασης, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η συμφωνία αυτή αφορά προσωπικά εσάς και γίνεται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για την αποτροπή τέτοιων προβλημάτων – κινδύνων, το Nada Yoga Place θα δέχεται έως 3 διαφορετικές διευθύνσεις IP υπολογιστών απο τις οποίες μπορεί να εισέρχεται στο Nada Yoga Place ο χρήστης – μέλος με τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης που του έχει ήδη χορηγηθεί. Αν διαπιστωθεί παράβαση ή 4η διαφορετική IP υπολογιστή τότε αυτόματα το Nada Yoga Place θα κλειδώσει – απαγορέψει την είσοδο του χρήστη – μέλους προληπτικά για 1 ημερα. Την επόμενη ημέρα ο λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί εκ νέου. Για την ενδεχόμενη απενεργοποίηση λογαριασμού για τον προαναφερόμενο λόγο το Nada Yoga Place δε φέρει καμία ευθύνη ούτε οφείλει αναπλήρωση της χρονικής διάρκειας απενεργοποίησης ως επίσης και αποζημίωση, την ευθύνη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο χρήστης – μέλος.

(δ). Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι ακριβείς και ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη διαδικασία πριν υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής – συνδρομής και συμφωνήσετε σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται.

 1. Εγγραφή και Συνδρομή στην ιστοσελίδα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την ενημέρωση δωρεάν. Έχετε επίσης την επιλογή να γίνεται συνδρομητής στην ιστοσελίδα Nada Yoga Place με σκοπό την απόλαυση των υπηρεσιών αυτής. Η συνδρομή είναι ανάλογη του πακέτου υπηρεσιών και της χρονική διάρκειας αυτών που θα επιλέξετε. Η ενεργοποίηση της παροχής υπηρεσιών του Nada Yoga Place προς εσάς αρχίζει από την πληρωμή της συνδρομής και ισχύει για το χρονικό διάστημα το οποίο επιλέξατε (όπου μηνιαία συνδρομή υπολογίζονται 30 ημέρες και ούτω καθεξής). Η υποχρέωση του μέλους για καταβολή της συνδρομής ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών και δεν εξαρτάται από τη συχνότητα ή μη της χρήσης των υπηρεσιών – προγραμμάτων, που αυτό χρησιμοποιεί. Το ποσό της συνδρομής που καταβάλλει το μέλος, κατά την εγγραφή του ή κατά την ανανέωση αυτής, σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται από το Nada Yoga Place, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του μέλους. Το Nada Yoga Place διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει και να διαγράψει μέλος ή να αρνηθεί την ανανέωση της συνδρομής μέλους, χωρίς να υποχρεούται σε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς αυτό σε περίπτωση που το μέλος διαπράξει σοβαρή(-ές) ή επανειλημμένες παραβιάσεις των όρων του παρόντος. Αποδέχεστε ότι η διοίκηση του Nada Yoga Place διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε συνδρομή ανα πάσα στιγμή.

Οι συνδρομές στο Nada Yoga Place διακρίνονται σε συνδρομές με επαναλαμβανόμενη χρέωση και σε συνδρομές με μη επαναλαμβανόμενη χρέωση.
Στην περίπτωση της online/ηλεκτρονικής πληρωμής, δηλαδή στις περιπτώσεις που υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή με σύνδεση μέσω λογαριασμού PayPal
, Stripe, ενεργοποιούνται αυτόματα συνδρομές με επαναλαμβανόμενη χρέωση. Η διάρκεια των επαναλαμβανόμενων συνδρομών είναι ίση με τη διάρκεια της πρώτης συναλλαγής/ενεργοποίησης των αυτόματων συνδρομών. Ομοίως, το χρηματικό αντίτιμο των επαναλαμβανόμενων συνδρομών είναι ίδιο με αυτό της πρώτης συναλλαγής. Το Nada Yoga Place  δεσμεύεται σε αυτήν την περίπτωση να αναφέρει στη σελίδα του προφίλ του χρήστη ότι υπάρχει επαναλαμβανόμενη συνδρομή, τη διάρκεια της συνδρομής που είναι ενεργή και την ημ/νία της πρώτης συναλλαγής. Ακόμα, οφείλει να αναφέρει με ποιον τρόπο ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί να διακόψει την επαναλαμβανόμενη χρέωση (βλέπετε εδώ) . Η διακοπή της αυτόματης χρέωσης μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Επισημαίνεται ότι δεν διακόπτεται η τρέχουσα συνδρομή του χρήστη (η οποία έχει προπληρωθεί) αλλά διακόπττονται οι μελλοντικές χρεώσεις και μόνο. Στην περίπτωση της τραπεζική κατάθεσης, δεν ισχύει η επαναλαμβανόμενη χρέωση σε καμία περίπτωση (εκτός και αν έχει γίνει ειδική συμφωνία).

 1. Περιορισμός ευθύνης της επιχείρησης

Το μέλος αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ότι:

(α). Οι επαναλαμβανόμενες συνδρομές δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με την συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών του Nada Yoga Place. Οι επαναλαμβανόμενες χρεώσεις γίνονται αυτόματα από το αξιόπιστο περιβάλλον του PayPal, Stripe του οποίου η εγκυρότητα είναι αποδεκτή τόσο από τη διοίκηση όσο και τους συνδρομητές του Nada Yoga Place. Το Nada Yoga Place δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συνδρομητής του Nada Yoga Place ζητήσει αποζημίωση ή επιστροφή του χρηματικού ποσού των συνδρομών του λόγω άγνοιας των επαναλαμβανόμενων συνδρομών, εφόσον υπάρχει αναφορά για αυτές στους παρόντες Όρους Χρήσης.

(β). Ούτε το Nada Yoga Place ούτε η διοίκηση, αυτού, ουτε οι εργαζόμενοι αυτού, φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του μέλους, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τελευταίου με όποιον τρόπο και αν συμβούν τα αναφερόμενα.

(γ). Οι έγκυες γυναίκες έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό, σχετικά με τυχόν δραστηριότητες του Nada Yoga Place, που θα έπρεπε να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Επιπρόσθετα  συστήνεται στις έγκυες γυναίκες να συμβουλεύονται γυναικολόγο ιατρό, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι ικανές να αθλούνται, χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους και για την κύηση του εμβρύου.

(δ). Σε περίπτωση που είστε ή ήσασταν πρόσφατα υπό την επίβλεψη ενός φυσιοθεραπευτη ή είχατε κάποια σημαντικά ιατρικά προβλήματα, οφείλετε να συμβουλευτείτε το φυσιοθεραπευτή σας ή θεράπων ιατρό σας προκειμένου να ακολουθήσετε τα παρεχόμενα προγράμματα yoga.. Εάν δεν έχετε υποβληθεί σε ιατρική εξέταση σας συστήνουμε ότι πρέπει να το κάνετε πριν ακολουθήσετε κάποιο από τα προγράμματα.

Τα προγράμματα ασκήσεων και δραστηριοτήτων που παρέχονται από το Nada Yoga Place επιτρέπουν σε κάποιον να ενασχολείται με διαφορες πρακτικές και δραστηριότητες που ενδεχομένως είναι προς όφελος της υγείας του, ωστόσο αποδέχεστε, αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να προκληθούν από διάφορους σωματικούς και νοητικούς παράγοντες – ασθένειες και/ή τραυματισμούς που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα ή άσκηση και με  τη πλημμελή  χρήση ίδιου ή παρόμοιου εξοπλισμού με αυτού που διαθέτει το Nada Yoga Place κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων του .

Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν  οποιοδήποτε ή όλους τους τύπους σωματικού τραυματισμού, σωματικές και νοητικές καταστάσεις και/ή ασθένειες που μπορεί να αφορούν κατάγματα, διαστρέμματα, σπασμένα οστά, διάσειση, μη φυσιολογική αρτηρική πίεση (υψηλή ή χαμηλή), λιποθυμίες, δυσλειτουργία καρδιάς, αναπνευστικά προβλήματα, δύσπνοια, πόνους στο στήθος, εμφράγματα, ανακοπή καρδιάς κλπ, ή ακόμα και θάνατο.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει εγγύηση αποτελεσμάτων και ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι εγγύηση κλινικών αποτελεσμάτων και ότι αφορά αποκλειστικά οικονομικές και χρονικές υποχρεώσεις. Δεν εγγυάται ότι μπορεί να αποφευχθεί ή να θεραπευθεί οποιαδήποτε ασθένεια ή τραυματισμός με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό ..

Δια της παρούσης αποδέχεστε, αναγνωρίζετε και κατανοείτε περαιτέρω ότι οποιοσδήποτε ή όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι υφίστανται και είναι υπαρκτοί δεδομένου ότι τα προγράμματα εκγύμνασης ως και οι περισσότερες από τις πρακτικές ή σωματικές δραστηριότητες που παρέχονται μέσα από τα προγράμματα του Nada Yoga Place, και τα οποία εκτελείτε δεν επιβλέπονται από προσωπικό γυμναστή κατά την ώρα της εκτέλεσης από εσάς.

Αποδέχεστε και συναινείτε στην εθελοντική συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε πρακτική, σωματική δραστηριότητα ή χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ίδιου ή παρόμοιου με αυτού που χρησιμοποιείται σε πρόγραμμα  του Nada Yoga Place, είτε βρίσκεστε υπό την επίβλεψη είτε όχι κατά την εκτέλεση των σωματικών δραστηριοτήτων, έχοντας πλήρη γνώση και εκτίμηση όλων των κινδύνων που ενδεχομένως υφίστανται.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι έχετε ενημερωθεί και σας έχει γίνει σύσταση όπως  ζητήσετε οποιαδήποτε χρήσιμη ιατρική βοήθεια από τον φυσιοθεραπευτή σας ή θεράπων ιατρό  και να υποβληθείτε στις κατάλληλες εξετάσεις πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε άσκηση ή σωματική δραστηριότητα.

Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για όλους τους κινδύνους που αφορούν τραυματισμούς, ασθένειες, θάνατο και οποιαδήποτε ζημία ιδιοκτησίας που μπορεί να προκληθεί από εσάς κατά την εκτέλεση των ασκήσεων ή εμφανιστούν μελλοντικά και έχουν σχέση με την εκτέλεση των ασκήσεων.

Δια του παρόντος αποδέχεστε, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και δηλώνετε υπεύθυνα ότι εσείς ως χρήστης μέλος ή οποιοσδήποτε διάδοχος σας, καθολικός ή μη δε θα στραφεί νομικά κατά του Nada Yoga Place, για αποκατάσταση αστικής ή ποινικής ευθύνης και παραιτείται εκ των προτέρων από οποιαδήποτε ενέργεια τέτοιου είδους κατά του Nada Yoga Place και/ή της διοίκησης και των εργαζομένων για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία γνωστή ή άγνωστη, παρούσα ή μελλοντική  που μπορεί να συσχετίζεται με οποιαδήποτε ασθένεια, κατάσταση και/ή τραυματισμό του χρήστη – μέλους που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο.

Δια του παρόντος αποδέχεστε και συμφωνείτε να μην προκαλέσετε βλάβη οικονομική, ηθική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής  στο Nada Yoga Place, στη διοίκηση και στους εργαζομένους του Nada Yoga Place που μπορεί να προκληθεί από οποιαδήποτε ασθένεια , κατάσταση και/ ή τραυματισμό του χρήστη  -μέλους που μπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο και/ή ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή άσκηση ή χρήση ίδιου ή παρόμοιου εξοπλισμού με αυτού που χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων του Nada Yoga Place και σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε αποζημίωση για κάθε οικονομική, ηθική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβης, άυλης και υλικής που θα υποστεί το Nada Yoga Place.

 1. 6. Γενικοί Όροι

(α). Το Nada Yoga Place διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες  παρεχόμενες από το ίδιο, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του.

(β). Το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους του παρόντος.

(γ). Το μέλος αντιλαμβάνεται και συμφωνεί ότι, οι παρεχόμενες από αυτό, πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία, που γνωστοποιούνται στο Nada Yoga Place ,κατά την εγγραφή του ή/και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του , θα καταχωρούνται στο τηρούμενο από το Nada Yoga Place ,μητρώο μελών του Nada Yoga Place και θα εισάγονται, ως δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα του Nada Yoga Place. Σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 «Προστασία του Ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, το μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν και δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωσή τους, κατόπιν αιτήματός του. Το Nada Yoga Place,κατόπιν τούτου, θα παραδίδει σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του μέλους. Επίσης, το Nada Yoga Place διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, προκειμένου να ενημερώνει τα μέλη για τα νέα του Nada Yoga Place.

(δ). Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ Nada Yoga Place και μέλους τυχόν ανακύψει, σε σχέση με την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων του παρόντος, όπως και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, που απορρέουν από το παρόν, θα δύναται να επιλυθεί φιλικά και εξωδικαστικά, με προσφυγή στις Ειδικές Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού. Άλλως, αρμόδια για την επίλυση των ως άνω διαφορών, ορίζεται ότι θα είναι τα Δικαστήρια της Αττικής.

(ε). Η σχέση που προκύπτει από τη συμφωνία αυτή δεν υποκρύπτει τη μορφή εταιρείας, ούτε εξαρτημένης εργασίας ούτε εκπροσώπησης  λόγω της χρήσης σας της ιστοσελίδας αυτής.

(στ). Γενικά όλοι οι όροι του παρόντος είναι απολύτως ουσιώδεις. Η πλήρης συμμόρφωση κάθε μέλους με τους όρους αυτού είναι αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου λειτουργίας του Nada Yoga Place, αλλά και για να μπορέσουν όλα τα μέλη του να αντλήσουν την μέγιστη ευχαρίστηση απο την συνδρομή τους σε αυτό. 

 

Be Inspired
Move
Breathe

  Πόσο καιρό ασκείστε στη γιόγκα; (έτη)

  Τακτικότητα άσκησης (φορές/μήνα)

  Είδος γιόγκα με το οποίο έχετε εμπειρία.

  Ποιοι είναι οι στόχοι σας με τη συμμετοχή σας σε αυτά τα μαθήματα;

  Έχετε κάποιες ιδιαίτερες ανησυχίες για τη συμμετοχή σας σε αυτά τα μαθήματα;

  Έχετε Προηγούμενη εμπειρία στη Γιόγκα;

  Περιγράψτε την νόσο, πάθηση ή τον τραυματισμό σας.

  Ημερομηνία Διάγνωσης

  Εάν νιώθετε πόνο ορίστε την ένταση του

  Περιγράψτε τυχόν παρενέργειες, συμπτώματα, ή περιορισμούς που αντιμετωπίζετε.

  Έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας;

  Ημερομηνία τελευταίας χημειοθεραπείας

  Πόσες χημειοθεραπείες απομένουν;

  Ημερομηνία τελευταίας ακτινοθεραπίας

  Πόσες ακτινοθεραπείες απομένουν;

  Περιγράψτε τυχόν παρενέργειες, συμπτώματα, ή περιορισμούς που αντιμετωπίζετε.

  Έχετε ή είχατε νεοπλασία κάποιας μορφής;

  Ονοματεπώνυμο

  Email

  Τηλέφωνο

  Διεύθυνση

  Ημερομηνία Γέννησης

  Παρακαλούμε ελέγξτε τα παραπάνω πεδία.

  Επιθυμητός τρόπος επικοινωνίας

  Επιθυμητή ημερομηνία επικοινωνίας

  ΟΡΟΙ: Ειμαι υπεύθυνος/η για τη φροντίδα της υγείας μου σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, και το Nada Yoga Place ή ο εισηγητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτήν. Επίσης, είμαι υπεύθυνος/η για τις πρακτικές μου καθώς και την προσαρμογή ή διακοπή οποιασδήποτε πρακτικής που δεν μου αρμόζει και την ενημέρωση του εισηγητή σε συνεχή βάση για θέματα που αφορούν την υγεία μου.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Εξασφαλίζουμε για εσάς Πλήρη Διαφάνεια Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνοντας σας ότι στην Βάση Δεδομένων μας διαχειριζόμαστε κυρίως Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Email - Στοιχεία Επικοινωνίας, Στοιχεία Υγείας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δική σας ενημέρωση και δεν έγκειται ενδεχόμενο Προώθησης σε Τρίτους Xωρίς την Έγκριση σας.

  Συμφωνώ με τους όρους

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  [recaptcha]

  Ερωτηματολόγιο
  Υγείας
  Nada Yoga

  Συγχαρητήρια!

  Λάβαμε τις απαντήσεις σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  NAMASTĒ Nada Yoga

  Nada Yoga

  Copyright © 2023 Nada Yoga

  Design:the luminous pil | Development:Neundex